อาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ

อาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติและเป็น เจ้าของและผู้บริหาร อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม5 เจ้าของหลักทฤษฏี บาลานซ์ ออฟ ไลฟ์ เพื่อช่วยดูแลร่างกายให้ห่างไกลความเจ็บป่วย ในหลักการดังกล่าว ประกอบด้วย หลักการ กระทะ 3ใบ คือ

กระทะใบที่ 1 ต้องลุล้างของเสียในร่างกายออกให้หมด เช่นอุจจาระ ปัสสาวะ ไขมันเลว น้ำเหลืองเสีย เลือดเสียรวมถึงเชื้อโรคที่เลวร้ายทุกชนิด และอื่นๆที่ไม่ดีออกจากร่างกายให้หมดทุกวันไม่ให้ตกค้าง เพราะปฏิกูลเหล่านี้จะเป็นตัวทำลายและทำร้ายร่างกายทั้งภายในและภายนอกเช่นผิวหนังและอื่นๆทุกวัน

กระทะใบที่ 2คือ การฟื้นฟูและซ่อมแซม ร่างกายรวมถึงอวัยวะทั้งหมด เช่นหัวใจ ไต ตับ ปอด ม้าม กระเพาะอาหาร ลำไส้ ถุงน้ำดี สมอง กระดูก เส้นเอ็น เส้นประสาททั้งระบบและอวัยวะอื่นๆอีกทั้งร่างกาย ให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานต่อไป

กระทะใบที่ 3 คือการเอาใจใส่ บำรุงร่างกาย ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ การบำรุงร่างกายควรใช้พืช สมุนไพร และสารสกัดจากธรรมชาติที่ต้องปราศจากเคมี ไม่ยอมให้เคมี และสารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย โดยเด็ดขาด และหันกลับมาใช้ภูมิปัญญาไทยพื้นฐานเช่น การนวด อบ ประคบ แบบภูมิปัญญาไทย ทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนแบบโบราณ ซึ่งพิสูจน์ทราบแล้วว่ามีประโยชน์กับร่างกายจริง และไม่มีสารตกค้าง

สำหรับจิตใจ ใช้หลักบันได 3 ขั้น ดูแลจิตใจ เป็นการสร้างความสมดุลให้สุขภาพจิตใจ รวมถึงการบริหารความคิดให้เป็นระบบ เพราะความเจ็บป่วยทั้งหลายทั้งมวลเริ่มต้นที่ความเจ็บป่วยของจิตใจเสมอ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาจิตก่อน

บันไดขั้นที่ 1 คือ เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไป ซึ่งต้องอาศัยความตั้งมั่นและยินดีที่จะเปลี่ยนเพราะจิตใต้สำนึกมันฝังลึกมานานพอๆกับเราที่มีชีวิตจึงต้องตั้งใจจริง แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงซึ่งต้องอาศัยกุศโลบายทางศาสนามาช่วย เรียกว่าบัญญัติ 20ประการ

บันไดขั้นที่ 2 คือการพัฒนาจิต คิิดเชิงบวก อาจารย์วิเชียร อยู่เกตุมีวิธีการสร้างทางความสำเร็จให้กับชีวิตแบบบูรณาการด้วยการเพิ่มบุญ เสริมบารมี ใช้หนีกรรมให้กับเจ้ากรรมและนายเวรตามหลักศาสนาพุทธ ผสมผสานกับความคิดในเชิงบวกจึงทำให้ชีวิตพบกับความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

บันไดขั้นที่ 3 คือ การพัฒนาจิตโดยอาศัยหลักสูตร เมดิเตชั่น เทรนนิ่ง โปรแกรม หรือสากลเรียกว่า Meditation Training Program(MTP) เป็นการพัฒนาจิต 3ขั้นตอน ประกอบด้วย

1. สมาธิบำบัดขจัดทุกข์

2. สมาธิบำบัดขจัดโรค

3. การฝึกอบรมพัฒนาจิต พิชิตความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการดูแลกายและจิต ตามทฤษฏี บาลานซ์ ออฟ ไลฟ์ ( กระทะ3ใบ บันได3ขั้น) ของท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ ผู้ก่อตั้งอโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5

ท่านที่สนใจจะขอเข้ารับการฝึกอบรมและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผสมผสานการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย ห่างไกลเคมี ดีต่อสุขภาพ และต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ของอโรคยา พระราม 5

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุญบุญญวรรณา บุญประยูร (คุณแอ๊นท์) โทร 0991144690 Line ID: iamarokaya

สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ได้ทุกวันพุธ ถึง วันเสาร์ เวลา 10. 30 น.- 14.30 น. มารับบัตรคิวตั้งแต่ 9.00 – 10:30 น. ด้วยตนเอง

ท่านที่ต้องการจะเข้ารับฟังบรรยาย เรื่องสมาธิบำบัดขจัดทุกข์ สมาธิบำบัดขจัดโรค ฝึกอบรมพัฒนาจิตพิชิตความสำเร็จ ได้ที่เรือน เชตวัน ภายในอโรคยา ทุกคืนวันเสาร์เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

Published by

i am arokaya

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ

Leave a Reply