อโรคยา พระราม 5 ขอเชิญร่วมทำบุญ ก่อสร้างอโรคยา สามโคก

ขอเชิญร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและดูแลสุขภาพกายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์สามโคก
……..อาจารย์ วิเชียร อยู่เกตุขอเชิญร่วมบุญ ร่วมกุศล สละทรัพย์ เพื่อ สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่ดูแลสุขภาพกายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ ที่ตำบลท้ายเกาะ อ. สามโคก จ.ปทุมธานี บนพื้นที่ 4ไร่เศษ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับสมาชิกครอบครัวอโรคยา ทุกท่านไว้พักผ่อน ดูแลสุขภาพกายและจิต รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบุคคลทั่วไป เพราะจะดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกอาชีพหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเช่นการนวดไทยเชลยศักดิ์ การอบ ประคบ พอกเข่า ขา แขน หลัง บ่าไหล่ ด้วยสมุนไพร เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาแบบล้านนา คือการตอกเส้นแบบโบราณ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสได้มีงานทำเพื่อตนเองและครอบครัว
ภารกิจศูนย์ดูแลสุขภาพ กายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น สามโคก
……..ศูนย์ดูแลสุขภาพ กายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น แห่งใหม่ เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประกอบด้วย
1.สถานที่ฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อนำพาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จ
2.ที่สำหรับปฏิบัติธรรมสำหรับสมาชิกที่ต้องการความสุข ความสงบและต้องการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
3. ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยทฏษฎีบาลานซ์ ออฟ ไลฟ์ (ดุลยภาพกายและจิต ด้วยหลักดูแลกายด้วยกระทะ3ส่วนจิตใจดูแลด้วยหลักบันใด3ขั้น) ซึ่งมีรายละเอียดและเอกสารให้ศึกษา
4. เปิดให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ
5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
6. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกเท่านั้น
7.เป็นศูนย์อาชีพหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนวดเชลยศักดิ์ อบสมุนไพร นวดเข่า ขา แขนหลัง บ่าไหล่
อานิสงส์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมสร้างอโรคยาใหม่
…….อานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้มอบที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมามีดังนี้
1.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
5.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
6.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพย์สมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพย์วิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8 มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดย ไม่เนิ่นช้า
9.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
10.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
11.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
12.แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
13.เป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีอายุขัยที่ยืนนาวในการสร้างความดีได้อย่างยั่งยืน
14.จะเป็นเหตุที่จะทำให้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โภคะและปฏิภาณหรือพรที่มี 5 ประการ เรียกว่า “ เบญจพิธพร “ อีกด้วย
หมายเหตุ ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ และสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกัปป์ไม่ถ้วน ตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลแห่ง ทั้ง สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน อันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานัปประการ
ความในใจจากท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ
…….จากการที่ท่านอาจารย์ได้เคยสร้าง อโรคยาฯมาหลายแห่งแล้ว ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าปกติลูกผู้ชายที่ชื่อวิเชียร อยู่เกตุ ไม่ชอบบอกบุญ และไม่ต้องการให้ใครมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่กระทำ เพราะไม่อยากมีปัญหารกใจหรือยุ่งยากใจในภายหลัง และไม่อยากฟังเสียงครหานินทาตามมา
…….สำหรับในครั้งนี้ที่ช่วยบอกให้ร่วมสร้างบุญเพราะงานส่วนใหญ่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้คนด้อยโอกาส และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนหรือบุคคลต่างๆที่กำลังลำบากในอาชีพได้มีงานทำ จึงหวังว่าท่านที่มีอคติบางประการอย่าได้คิดเป็นอย่างอื่น อันจะเป็นการสร้างกรรมให้ตนเองนะครับ เรียนมาเพื่อรับทราบ
จากใจจริง ลูกผู้ชายที่ชื่อ วิเชียร อยู่เกตุ(เจ้าของฉายาเสือเจ็บไม่ร้องและไม่มีน้ำตาจากผู้ชายชื่อวิเชียร-อยู่เกตุ)
การมีส่วนร่วมในการสร้างอโรคยาเมดิเตชั่นฯ สามโคก
…….ท่านที่ต้องการร่วมถมดิน สร้างอาคาร สถานที่ อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ แห่งใหม่ที่ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โอนเงินร่วมบุญเข้าบัญชี.นส.บุญวรรณา บุญประยูร ธนาคารกสิกรไทยนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี ‭050-2-82972-6‬
ติดต่อผ่านID LINE @iamarokaya บริจาคด้วยตนเองที่อโรคยาโดยแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณบุญญวรรณา บุญประยูรโทร 09-9114-4690หรือโทร091-5163989 , ‭090-6689041‬

……ขอกราบอนุโมทนาและยินดีในบุญกุศลสำหรับทุกท่าน

Published by

i am arokaya

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ

Leave a Reply