Balace of Life : ปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ

ArokayaProfile_book+links-10ArokayaProfile_book+links-05

กายและจิตเป็นของคู่กัน หากจิตใจหดหู่ เศร้าหมอง เต็มไปด้วยความเคียดแค้นชิงชัง ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกาย และอาจนำไปสู่การป่วยด้วยโรคร้ายในที่สุด
ในทางกลับกัน แม้มีจิตใจที่เข้มแข็งแต่หากไม่ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล เมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยรุนแรง เรื้อรัง ย่อมทำให้สภาพจิตใจถดถอยได้เช่นกัน

อย่าปล่อยให้ชีวิตเราต้องขาดสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ มาเรียนรู้ทฤษฎี “บาลานซ์ ออฟ ไลฟ์” กระทะ 3 ใบ บันได 3 ขั้น เพื่อการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ฟื้นฟูให้แข็งแรง พร้อมทั้งนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้ที่ อโรคยา พระราม 5

www.arokayarama5.com
Facebook Live : @superfoodforu ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจของอโรคยา ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัส กับช่วงไลฟ์สดเพื่อสุขภาพ ในรายการ “เฮลท์สตอรี่ กับ แสนดีซุปเปอร์ฟู๊ด” เวลา 21:30 – 22:00 น.

ปรีกษาปัญหาสุขภาพกับแสนดี ซุปเปอร์ฟู๊ด
ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์เวลา 11:00 – 14.30
และตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานฟรี

เราลองมาอ่านบทความด้านล่างเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากภาวะจิตใจกันค่ะ
Cr: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ภาวะทางจิตใจที่ทำให้เกิดโรคทางกายที่พบบ่อย

โดย ผศ. นพ. ปราโมทย์ สุดคนิชย์ (คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี)

ข้อมูลจาก : หนังสือจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี

โรคภาวะทางจิตใจสามารถทำให้เกิดโรคทางกายได้หลายชนิดมักผ่านการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและฮอร์โมน โรคทางกายที่พบบ่อยได้แก่1. ปวดศีรษะ ถือเป็นอาการที่พบบ่อยมากที่สุดอาการหนึ่ง เนื่องมาจากมีสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนี้ได้มากมาย แต่การตรวจร่างกายแล้วพบสาเหตุนั้น กลับพบไม่บ่อย ซึ่งทำให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วยไม่สบายใจ เชื่อว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอารมณ์และความเครียด เช่น ภาวะวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า มากระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นอย่างไรก็ตาม อาการปวดศีรษะนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงออกของอารมณ์ภายในแล้ว ยังอาจมาจากความเชื่อแบบหลงผิด (delusion) หรือเป็นการสื่อให้บุคคลภายนอกรอบตัวผู้ป่วยให้ความสนใจกับผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งแพทย์ควรให้ความสนใจกับผลของอาการนี้ต่อชีวิตทั่วไปของผู้ป่วยและครอบครัวด้วยชนิดของโรคปวดศีรษะที่สัมพันธ์กับจิตใจคือ

1.1. ไมเกรน มีปัจจัยทางพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยกว่า 2 ใน 3ของผู้ป่วยและมักพบในผู้มีอาการมีบุคลิกภาพแบบพยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิตให้ดี มีระเบียบ ไม่แสดงความโกรธ แต่ไม่พบว่าจะมีเหตุการณ์ใดที่เจาะจงให้เกิดอาการนี้ อาศัยการรักษาด้วยยาเพื่อควบคุมอาการ และใช้จิตบำบัดเพื่อแก้ไขบุคลิกดังกล่าวในระยะยาว

1.2. ปวดศรีษะจากความตึงเครียด (Tension headache) ส่วนใหญ่มีอาการในช่วงบ่ายหรือเย็นหลังการงานที่ทำให้เครียด หรือบางรายก็มีปัญหากับครอบครัว โรคทางจิตเวชเกือบทุกโรคทำให้เกิดอาการชนิดนี้ได้ โดยเฉพาะกับผู้ที่จริงจังและแข่งขัน ควรค้นหาว่ามีโรคทางจิตเวชหรือไม่ โดยถามถึงอาการร่วมอื่นๆ อาจให้ยาคลายกังวล ในระยะยาว นอกจากนี้ การฝึกผ่อนคลาย การทำจิตบำบัดจะช่วยป้องกันอาการเป็นซ้ำได้

2. โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน มีข้อสังเกตมานานแล้วว่า เมื่อบุคคลมีความเครียด จะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายและบ่อยขึ้นจากโรคต่างๆ ไม่ว่าโรคติดเชื้อหรือโรคภูมิแพ้ ปัจจุบันจึงมีการศึกษาทางการแพทย์ในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น แม้การศึกษาจะไม่บ่งชี้ชัดนักในแง่การวัดปริมาณเม็ดเลือดหรือสารภูมิคุ้มกัน เช่น มีเส้นใยประสาทในไขกระดูกหรือต่อมไทมัสหรือหากไฮโปทาลามัส ถูกทำลายจะทำให้ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่างไปจากเดิมนอกจากนี้ การทำงานของเม็ดเลือดขาว ก็ขึ้นกับสื่อประสาทและฮอร์โมนหลายชนิด หรือโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางอย่าง รวมทั้งผู้ป่วยเอดส์ มีอาการรุนแรงมากน้อยตามความเครียด มีผู้พบว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการช่วยเหลือทางจิตใจจะฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้น

3. ปวดหลัง เช่นเดียวกับอาการปวดศีรษะ กว่าร้อยละ 95 ของผู้มีอาการปวดหลังไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติที่ชัดเจนได้ นอกจากนั้น พบว่าผู้มีอาการนี้ไม่น้อยมีความกังวลหรือซึมเศร้าร่วมอยู่ด้วย การรักษาจึงอาจให้ยารักษาภาวะดังกล่าวร่วมกับยาแก้ปวด รวมทั้งให้คำแนะนำ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และสนับสนุนให้กลับไปทำหน้าที่เดิม

4. ไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ มีผู้สนใจในบุคลิกภาพของผู้ป่วยด้วยโรคนี้ว่า มักมีลักษณะเสียสละ ทำตนให้ลำบาก อดกลั้น และต้องพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด โดยไม่แสดงความรู้สึก และมีบางรายพบว่า อาการกำเริบตามความเครียดทางจิตใจ ผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสเกิดความซึมเศร้าอันเป็นผลมาจากความพิการจากโรคได้ง่ายกว่าคนทั่วไป

5. โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจขาดเลือด เกิดอาการได้เสมอหากผู้ป่วยเกิดความเครียดหรือโกรธ มีผู้เสนอว่า ผู้ที่ป่วยโรคเหล่านี้มักมีบุคลิกภาพที่แข่งขัน รุนแรง ทะเยอทะยาน ไขว่คว้า แต่อารมณ์ฉุนเฉียว โดยจะพบระดับโปรตีนในเลือด, คลอเลสสเตอรอล หรือไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดสูงด้วย จนเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ คนเหล่านี้มักมีท่าทีเป็นมิตร เชื่อฟังเคร่งครัดตามกฎ และเก็บงำความโกรธไว้ไม่แสดงออก ร่วมกับมีประวัติครอบครัวของการป่วยโรคนี้การรักษาของทั้ง 2 โรค ได้แก่ การทำจิตบำบัดเพื่อเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต แนวคิดมุ่งหวัง ให้รู้จักผ่อนคลาย ทำเทคนิคคลายเครียดอย่างมีหลักการ ร่วมกับการใช้ยาควบคุมโรคดังกล่าวโดยตรง

6. โรคระบบทางเดินอาหาร โรคแผลในกระเพาะอาหารและอาการท้องอืด เป็นที่ยอมรับมานานแล้วว่า อาการและโรคนี้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรควิตกกังวลเรื้อรัง โดยเฉพาะแผลในกระเพาะอาหารมากกว่าแผลในลำไส้เล็กมีการศึกษาด้วยว่า ความกังวลทำให้มีการเคลื่อนไหวบีบตัวของกระเพาะอาหารผิดปกติ ร่วมกับรายงานที่ว่า เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับเหตุการณ์เครียดที่รุนแรง เช่น การสูญเสียคนใกล้ชิด จะมีอาการท้องอืดมากกว่าคนทั่วไป การรักษาด้วยยารักษาโรคกระเพาะเท่านั้น จึงอาจไม่เพียงพอในการรักษาหรือป้องกันในระยะยาว การฝึกผ่อนคลาย การแก้ปัญหา และจิตบำบัดร่วมไปด้วย จะทำให้ผู้ป่วยปลอดจากอากรดังกล่าวได้นานกว่าผ็รับประทานยารักษาโรคกระเพาะเพียงอย่างเดียวภาวะกลุ่มอาการท้องผูกสลับกับท้องเสีย (Irritable bowel syndrome) มักมีอาการทองผูกสลับท้องเสีย ปวดท้องมีลมในทางเดินอาหารมากอย่างเรื้อรัง โดยไม่สัมพันธ์กับชนิดของมื้ออาหาร หรือการติดเชื้อ หรือการใช้ยา ในสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ไปพบแพทย์ระบบทางเดินอาหารมากกว่าร้อยละ 50 มีอาการนี้ และกว่าร้อยละ 32 มีสมาธิในครอบครัวที่มีอาการนี้เช่นกัน การทดสอบด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาพบว่า ผู้ป่วยจะมีความกังวล ขาดความเชื่อมั่น โทษตนเอง และอาจบอกอาการเจ็บป่วยอื่นๆ อีกคล้ายในโรคความผิดปกติทางจิตใจที่แสดงอาการออกทางร่างกาย (กลุ่ม somatization disorder) และเมื่อมีความเครียด ผู้ป่วยจะเกิดอาการมากขึ้น คนรอบข้างจะให้ความสนใจผู้ป่วยมากขึ้นด้วย การรักษาจึงต้องอาศัยหลายวิธี ทั้งการใช้ยารักษาอาการท้องผูก ท้องเสีย การควบคุมชนิดของอาหาร การฝึกผ่อนคลาย การทำจิตบำบัด ให้ให้ยาต้านเศร้า กลุ่ม tricyclic ร่วมกับการเปลี่ยนการสนองต่อการของครอบครัวของผู้ป่วยด้วย

7. อาการของระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยมากในห้องฉุกเฉินของทุกโรงพยาบาล คืออาการของระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง (hyperventilation syndrome) ที่มีอาการคล้ายหอบหืด โดยผู้ป่วยจะมีอาการหายใจหอบเร็ว หัวใจเต้นแรง บ่นแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก มือเท้าชา เกร็ง บางรายจะมีนิ้วมือจีบร่วมด้วย

โรคหอบหืด แม้ว่าจะมีการพิสูจน์แล้วว่าอาการของโรคเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันแต่มีข้อสังเกตว่า ผู้ป่วยมักมีลักษณะเก็บความโกรธ ไม่สามารถแสดงความอยากพึ่งพิงผู้อื่นออกได้ และอารมณ์ดังกล่าวถูกส่งผ่านระบบประสาทอัตโนมัติและระบบภูมิคุ้มกันจนเกิดอาการ ดังนั้น เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการเป็นประจำ การมองหาปัจจัยทางจิตใจและแก้ไขนอกเหนือไปจากการให้ยาขยายหลอดลม อาจช่วยให้อาการของโรคดีขึ้น

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพจิตใจกับการเกิดมะเร็งนั้น ยังไม่อาจสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นเหตุและผลต่อกันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีปัจจัยอื่นอีกหลายประการที่เข้ามามีบทบาทในการเกิดมะเร็ง เช่น พันธุกรรม การใช้ชีวิต การได้เผชิญกับสารต่างๆ ตลอดจนภาวะภูมิคุ้มกันของบุคคลนั้นๆ อย่างไรก็ตาม พบว่าสภาพจิตใจมีผลต่อการดำเนินโรคของมะเร็งอยู่ไม่น้อยจะเห็นได้ว่า โรคทางกายที่เป็นผลจากจิตใจดังกล่าว แม้จะมีพยาธิสภาพทางกายหรือพยาธิสรีระที่เกิดขึ้นจริง แต่การใช้ยารักษาอาการทางกายโดยไม่สนใจสภาพจิตใจ จะทำให้ประสิทธิภาพการรักษาด้อยลง ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงการรักษาด้านจิตสังคม การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้ป่วยควบคู่ไปด้วย**********************************************

19 October 2547 By ผศ. นพ. ปราโมทย์ สุดคนิชย์ (คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี)

Saendee Superfood by Arokaya rama5

แสนดี ซุปเปอร์ฟู๊ด ฟอร์ยู เป็นการสืบสาน อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5 เพื่อสร้างสมดุลกายและจิตตามทฤษฎีบาลานซ์ ออฟไลฟ์ กระทะ 3 ใบ บันได 3 ขั้น

อย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การใช้แนวทางโภชนาการ อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ สารสกัดและสมุนไพร ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐานจาก อย การฝึกลมหายใจ ปรับธาตุ ล้างพิษในจิตและอารมณ์ เพื่อความสุขและสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเอง

ในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรม workshop เพื่อวิเคราะห์ มวลกระดูก ประเมิณการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และพลังออร่า

สำหรับปรับสมดุลด้วยพลังงานสมาธิ สามารถปรึกษา

แอนท์ได้ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 10:00-16:00 น.

แชร์ประสบการณ์การสร้างความสุข สุขภาพกายใจ ห่างไกลโรค ด้วยอาหาร เครื่องดื่มและสารสกัดจากธรรมชาติ และแนะนำสมาธิบำบัดขั้นเริ่มต้น

กำหนดการ

10:30 ลงทะเบียน ตรวจออร่า ธาตุเจ้าเรือน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพทางเลือก

แนะนำบาลานซ์ออฟไลฟ์

12:00 เตรียมอาหาร เรียนรู้การทำอาหารสุขภาพง่ายๆ ด้วยซุปเปอร์ฟู๊ด

13:45 แชร์ประสบการณ์แนวคิดสมาธิบำบัด

14:15 ฝึกลมหายใจล้างพิษ

14:45 สรุปโครงการ

กระทะใบที่ 3 บำรุงร่างกาย

ArokayaProfile_book+links-78

กระทะใบที่ 3 หมายถึงการบำรุงรักษาร่างกายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ ต่างๆ

สารสกัดและสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ตรา อโรคยา ในกลุ่มบำรุงสุขภาพ ประกอบด้วย

ไลซีน่า แคลเซียม 4-in-1

บำรุงกระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท

กระดูกมีความสำคัญต่อความสมดุลของร่างกาย

แคลเซียม  แมกนีเซียม คอลลาเจน และเอนไซม์มีความจำเป็นสำหรับผู้สูงวัย  แคลเซียม 4 IN 1 สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเสริมสร้างกระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ เส้นประสาท ยับยั้งการสลายตัวของกระดูกบริเวณข้อต่อ ช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างเซลล์กระดูกให้สมบูรณ์

แคลเซียม 4 IN 1 มีคุณสมบัติลดอาการหดตัวของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสาเหตุในการปวดตามกล้ามเนื้อ

ช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนแอสโตรเจน ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัย และสตรีที่วัยทอง วัยหมดประจำเดือน

แคลเซียม 4 IN 1 ตรา อโรคยาช่วยป้องกันโรคโลหิตสูง อาการโรคหัวใจกำเริบ

แคลเซียม 4 IN 1 ตรา อโรคยา ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุน วิตามีน ดี ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีส่วนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสู้กับโรคต่างๆได้ดี  วิตามินดีมีผลต่อการดูดซึมกลับของกรดอะมิโนที่ไต ช่วยในการย่อยและเพิ่มการดูดซึมสารอาหารให้เข้าสู่ร่างกายได้ดี

ช่วยสังเคราะห์ Mucopolysaccharide ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นในการสร้าง คอลลาเจน  วิตามินดีจำเป็นในการทำงานของระบบประสาท การเต้นของหัวใจ การแข็งตัวของเลือด เพราะหน้าที่เหล่านี้จะสัมพันธ์กับการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียม ในร่างกาย

 

ArokayaProfile_book+links-82

บำรุงสมองและหัวใจ ด้วย ออร์แกนิค เจีย ออยล์

👍ออร์แกนิค เจีย ออยล์💊

น้ำมันเจีย บริสุทธิ์ 💯% ให้ Omega-3 60% และ Omega-6 20% ให้ ทั้ง DHA , EPA & ALA

❤️บำรุงสมองและหัวใจ💪

สมองและหัวใจเป็นสิ่งจำเป็นและน่าห่วงใย มาก อย่าให้เกิดปัญหากับสุขภาพส่วนนี้เลยเพราะคือการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตมนุษย์

น้ำมันเจีย เป็นแหล่งของ โอเมก้า-3 ALA (Alpha-Lipoic Acid) สูง ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ มีค่า ORAC 8,100 เทียบกับวิตามินอีธรรมชาติ มูลนิธิเกี่ยวกับหัวใจแนะนำให้บริโภคโอเมก้า 3 ALA เป็นประจำทุกวัน เพื่อบำรุง สุขภาพหัวใจ ข้อต่อต่างๆ และช่วยให้ เส้นผมและผิวหนัง มีสุขภาพที่ดี

เจีย ออยล์ สกัดจากพืชธรรมชาติแบบออแกนิค100% น้ำมันเจียสามารถให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เพราะน้ำมันเจีย ไม่มีคอเลสเตอรอล โซเดียม และไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัว

โดยองค์ประกอบของน้ำมันเจียเกือบทั้งหมดเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน poly-unsaturated (PUFAs) และ PUFA Alpha-Lipoic Acid หรือ ALA เป็นชนิดของของกรดไขมันโอเมก้า-3 ที่มีผลต่อสุขภาพทางบวกมากมาย

โอเมก้า-3 เป็นกรดไขมันจำเป็นสำหรับสุขภาพโดยรวม ช่วยบำรุงและทำให้การทำงานของสมอง มีประสิทธิภาพ และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการคิด และพฤติกรรมการทำงาน

การขาดกรดไขมันจำเป็นเหล่านี้ อาจทำให้ความจำไม่ดี มีความเหนื่อยล้า ระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดี ผิว ผม แห้ง คนที่ไม่รับประทานปลา ( เช่น คนที่เป็นมังสวิรัติ หรือ ผู้ที่รับประทานแต่ผัก เพื่อควบคุมน้ำหนัก ) มีความเสี่ยงในการขาดโอเมก้า-3 จึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะเพิ่ม คุณค่าทางอาหาร โดยการรับประทานน้ำมันเจียกับอาหาร

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า กรดไขมันโอเมก้า-3 สามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเชื่อมโยงกับกล้ามเนื้อหัวใจ กรดไขมันโอเมก้า-3 สามารถป้องกันการอุดตันของเลือด และลดการอักเสบในผนังหลอดเลือด

อย่างไรก็ตามน้ำมันเจียอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานยา อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (หรือการใช้ยารักษาอื่น ๆ) เพื่อให้แน่ใจควรปรึกษากับแพทย์ประจำตัว ก่อนที่จะรับประทานน้ำมันเมล็ดเจียกับอาหารประจำวันของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ยาหรือรับการรักษาใดๆ

เนื่องจากคุณสมบัติต้านการอักเสบ น้ำมันเจีย จึงมีความนิยมในหมู่คนที่มีปัญหาสุขภาพของข้อต่อกระดูก กรดไขมันโอเมก้า-3 ที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ และช่วยลดอาการปวดข้อ จึงสามารถช่วยลดอาการปวดและช่วยรักษา ในผู้ป่วยโรคไขข้ออักเสบ

ด้วยสุขภาพร่างกายที่พร้อมรับทุกสถานการณ์
สมองที่มีแจ่มใส และหัวใจที่แข็งแรง กับออร์แกนิค เจีย ออยล์ จากอโรคยา

ArokayaProfile_book+links-81present4present3present2present5present6present7

 

กระทะใบที่ 2 ฟื้นฟูร่างกาย

ArokayaProfile_book+links-72การฟื้นฟูร่างกายเพศตามวัย ด้วยสารสกัดและสมุนไพรที่ได้รับการคัดสรรมาเพื่อให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ

การฟื้นฟูร่างกายตามเพศตามวัย ด้วยสมุนไพรที่ผ่านขบวนการหมักแบบชีวภาพธรรมชาติ ตรา เอ็มพลัส   ดับบลิวพลัส และ เฮิร์บพลัส

เอ็มพลัส 

ดูแลร่างกายสุภาพบุรุษที่ทำงานหนัก ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพ และระบบฮอร์โมน ป้องกันการเกิดภาวะต่อมลูกหมากอักเสบ ช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุดมไปด้วยวิตามิน A , B1 , B2, B6 , ฟลาโวนอยด์ อัลคาลอยด์ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โฟเลท กรดฟีโนลิค เป็นต้น

ด้วยเทคโนโลยีการสกัดที่สะอาด ปลอดภัย จึงได้ เครื่องดื่มสมุนไพรที่เข้มข้น สามารถดูซึมเข้าสู่ระบบร่างกายได้ทันที

ArokayaProfile_book+links-79

ดับบลิวพลัส 

อุดมไปด้วยวิตามิน A B1, B2, B6,  ฟลาโวนอยด์ อัลคาลอยด์  แคลเซียม โพแตสเซียม ฟอสฟอรัส โฟเลท แอนโทไซยานิน  กรดฟีโนลิค

ดูแลร่างกายสุภาพสตรี เสริมภูมิต้านทาน เหมาะสำหรับสตรีทุกวัย ป้องกันปัญหาการปวดเกร็งมดลูกทั้งก่อนและหลังมีประจำเดือน  ป้องกันการติดเชื้อภายในของสตรี บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง ต่อต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงตามธรรมชาติ

ArokayaProfile_book+links-80 

เฮิร์บพลัส

อุดมไปด้วยวิตามิน A B3, C,  ธาตุเหล็ก โพแทสเซ๊ม  แคลเซียม  ฟลาโวนอยด์  ไฟโตเอสโตรเจน กลีซีร์ริซิน

ดูแลร่างกายผู้ที่ย่างเข้าสู่วัยทอง ทั้งหญิงและชาย ผู้สูงวัย ฟื้นฟูระบบภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

มีส่วนผสมของสารสกัดจากคาวตองหรือพลูคาว มีสรรพคุณป้องกันการอักเสบติดเชื้อจากไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา มีฤทธิ์ยับยังและต่อต้านการเติบโตของเซลล์มะเร็ง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย รักษาสมดุล ช่วยกระตุ้นการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวช่วยรักษาสภาวะภูมิแพ้

สารสกัดของกลีเซอไรซินจากชะเอมเทศ ไฟโตเอสโตรเจน และฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระ บรรเทาอาการอ่อนเพลีย บรรเทาอาการโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ขับเสมหะ และบำรุงหัวใจ อุดมไปด้วยวิตามิน A B3, C,  ธาตุเหล็ก โพแทสเซ๊ม  แคลเซียม  ฟลาโวนอยด์  ไฟโตเอสโตรเจน กลีซีร์ริซิน

ArokayaProfile_book+links-76

 

ฟื้นฟูร่างกายอย่างเร่งด่วนด้วยสมุนไพรสกัดตรา เนเจอร์พลัส และ ชนะ สำหรับผู้ที่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้

เนเจอร์พลัส 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายอย่างเร่งด่วน และผู้ที่มีปัญหาโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ หัวใจ ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง ถุงน้ำดีอักเสบ เป็นต้น

อุดมไปด้วยวิตามิน A , B1 , B2 , B3 , B6, C, E,  ไบโอฟลาโวนอยด์ แคลเซียม เคอร์คูมิน และซีลีเนียม

สารแอนติออกซิแดนท์ ต่อต้านอนุมูลอิสระ  และวิตามินต่างๆ นี้ ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาาย บำรุงอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ ตับ กระดูกและ บำรุงโลหิตเพื่อคืนความสมดุลแก่ร่างกาย

ArokayaProfile_book+links-77

ชนะ เนเจอร์ เฮิร์บ ไวน์

สกัดจากสมุนไพร พืช ผัก และผลไม้กว่า 80 ชนิด เช่น ผักผลไม้ 7 สี ข้าวกล้องงอก 5 ชนิด สมุนไพร 9 รส

อุดมไปด้วยวิตามิน A C E ไบโอฟลาโวนอยด์บี และซีลีเนียม ให้สารแอนติออกซิแดนท์สูง ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย มีซุปเบอร์ออกไซด์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขับสารพิษในไตและต่อมลูกหมาก ช่วยบำรุงกษัย คลายเส้น บำรุงร่างกาย บำรุงโลหิต ปรับธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ เพื่อให้กิดความสมดุลร่างกาย ช่วยเร่งการเผาผลาญ ป้องกันการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูง และการอักเสบของอวัยวะภายในส่วนต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการผลิตเม็ดเลือด เช่น กระดูกและตับ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายอย่างเร่งด่วน

 

 

มูนิพลัส-วัน แอนตี้ออกซิแดนซ์ แอนด์ ฟิช คอลลาเจน ตรา อโรคยา

Muni-Plus 1 Antioxidant & Fish Collagen 

ฟื้นฟูเซลล์หลอดเลือดให้แข็แรง และช่วย ลดระดับคลอเรสโตรอล แอลดีแอล (LDL) ช่วยป้องโอกาสการเกิดโรคความดันโลหิตสูง  และภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว  ลดการอุดตันของลิ่มเลือด  ความลดเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ

ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมรวมถึงเชื้อแบคทีเรียและไวรัส  บำรุงกล้ามเนื้อ  ลดระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยในการดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกาย

มูนิพลัสวัน แอนติออกซิแดนท์ แอนด์ฟิชคอลลาเจน เพื่อการฟื้นฟูระบบหลอดเลือด ป้องกันการสะสมของไขมัน คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และฟื้นฟูระบบเซลล์ให้มีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ArokayaProfile_book+links-75

 

ฟื้นฟูระดับเซลล์ และป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ อันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งด้วย เซนีส 

ArokayaProfile_book+links-63ArokayaProfile_book+links-64ArokayaProfile_book+links-67ArokayaProfile_book+links-66ArokayaProfile_book+links-65ArokayaProfile_book+links-68ArokayaProfile_book+links-69

 

กระทะใบที่ 1 ลุล้างสิ่งตกค้างจากอวัยวะหลัก

ArokayaProfile_book+links-14ArokayaProfile_book+links-241. การลุล้างสิ่งตกค้างและของเสียตามระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ลำไส้ ตับ หลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง การไหลเวียนของโลหิต เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับและโรคอื่นๆ อีกมากมาย การลุล้างสิ่งตกค้างในร่างกายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การลุล้าง ด้วยสารสกัดและสมุนไพรจากธรรมชาติซึ่งไม่มีผลข้างเคียงตามมาภายหลัง

POS เป็นสารสกัดจากสมุนไพรประเภทโกฐต่างๆ เช่น โกฐน้ำเต้า ซึ่งออกฤทธิ์ต่อกระเพาะ ลำไส้ และตับ ใช้เป็นยาดับพิษร้อน ขับพิษร้อน ระบายความร้อน ขับพิษในร่างกาย ใช้ในผู้ป่วยที่มีระบบโลหิตร้อน ใช้เป็นยาบำรุงธาตุให้เป็นปกติ ช่วยแก้ธาตุพิการ และคายพิษในธาตุช่วยบำรุงกระเพาะอาหารและช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยแก้อาการท้องเสีย ช่วยแก้อาการท้องผูก เป็นยาระบาย ช่วยขับของเสียตกค้างที่อยู่ภายในกระเพาะอาหารและลำไส้ (อาการท้องผูกจากภาวะร้อน ตัวร้อนจัด) พิษความร้อนในระบบม้ามสูงเกินไป มีของเสียและความเย็นตกค้างในลำไส้ ซึ่งเกิดจากของเสียบูดเน่าในลำไส้ ทำให้เกิดอาการท้องผูก มีอาหารตกค้าง มีอาการปวดท้องน้อย ทำให้ขับถ่ายไม่สะดวก และมีฤทธิ์ทำให้ลำไส้บีบตัว ใช้เป็นยาแก้ท้องผูกเรื้อรัง และปัสสาวะไม่ปกติ ช่วยลุล้างสิ่งตกค้างในระบบย่อยและขับถ่าย ลำไส้และน้ำเหลือง รวมถึง พิษที่สะสมในระบบเลือดและกระดูก

ArokayaProfile_book+links-35

ช่วยลุล้างสิ่งตกค้างในระบบย่อยและขับถ่าย ลำไส้และนำ้เหลือง รวมถึง พิษที่สะสมในระบบเลือดและกระดูก

ตรีพลัส ชนิดน้ำ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีมานานับพันปี ประกอบด้วยสมุนไพรหลัก 3 ชนิดคือ มะขามป้อม สมอไทย

สมอภิเพก ช่วยปรับสมดุลร่างกาย บำรุงเลือด ช่วยฟื้นฟูระบบน้ำเหลือง รวมถึงการช่วยขับของเสียที่ตกค้างในร่างกายให้สะอาด และ ตรีพลัสชนิดเม็ด ผสมถั่งเช่า ลุล้างและบำรุงร่างกายแบบองค์รวม

ArokayaProfile_book+links-36ArokayaProfile_book+links-37ArokayaProfile_book+links-38ArokayaProfile_book+links-40

ล้างสารพิษคงค้างในตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ม้าม ลำไส้ และไต ด้วย VP VITA ใหม่จากอโรคยา

ArokayaProfile_book+links-49ArokayaProfile_book+links-50ArokayaProfile_book+links-51ArokayaProfile_book+links-52ArokayaProfile_book+links-53ArokayaProfile_book+links-54ArokayaProfile_book+links-55ArokayaProfile_book+links-46ArokayaProfile_book+links-56ArokayaProfile_book+links-48ArokayaProfile_book+links-47

อาร์ติโช๊ค แอนด์ แครนเบอร์รี่ ทรีอินวัน  ตรา อโรคยา 

Artichoke & Cranberry

3-in-1

** ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในร่างกาย อาทิเช่น ลำไส้ กระเพาะอาหาร ตับอ่อน และถุงน้ำดี ม้าม ลำไส้ และไต รวมถึง ระบบการย่อยดูดซึมและการขับถ่ายของเสียและสิ่งตกค้างออกจากร่างกาย

** ฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะตับ ลำไส้ ระบบหลอดเลือด  ระบบเลือดและน้ำเหลือง

** ช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาท สมอง  ตับ ม้าม ถุงน้ำดี ตับอ่อน ลำไส้ ปอด และไต ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ArokayaProfile_book+links-74

 

ลุล้างระบบเลือด และฟื้นฟูบำรุงร่างกายด้วย อโรคยา อาซาอิ แบล็คที

ArokayaProfile_book+links-83