arokaya rama5

อโรคยา พระราม 5 ศูนย์ดูแลสุขภาพกายและจิตด้วยหลักทฤษฎี “บาลานซ์ ออฟ ไลฟ์” (ดุลยภาพชีวิต)เพื่อความสุขและความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

ก่อตั้งโดยท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัด สมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ รวมถึงภูมิปัญญาไทย วิถีไทย วิถีพุทธ ในการดูแลร่างกาย ด้วยหลักกระทะ 3 ใบดูแลร่างกาย บันได 3 ขั้น ดูแลจิตใจ

ท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพ ทุกวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์และเสาร์ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานฟรี เพื่อรับคำปรึกษาตั้งแต่เวลา 10.30 – 13.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line: iamarokaya หรือ 091-516-3989

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “โรคที่เกิดจากกรรม” ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

 

 

ศูนย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม5
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหัวข้อ “โรคอันเกิดจากกรรม”
ณ. อโรคยา พระราม 5 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่หมายเลข 090-668-9041 หรือ ไลน์ goodhealthbyant
ส่งชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์มาทางไลน์เพื่อยืนยันการจอง รับเพียง 80 ที่นั่งเท่านั้น

หลักการและเหตุผล
อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์ แคร์ พระราม 5 ศูนย์ดูแลสุขภาพกายและจิตด้วยภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และสารสกัดจากธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้หลักศาสนา มาผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย และสมุนไพร เพื่อการบำบัดและดูแลร่างกาย รวมถึงจิตใจให้มีความสำเร็จในชีวิต ห่างไกลจากความทุกข์นานาประการที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา รวมถึง การนำพาชีวิตให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและความยากจน ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน โดยท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในหลักการทางศาสนาพุทธ ผสมผสานกับภูมิปัญญาโบราณแบบดั้งเดิมของบรรพชนไทยที่มานานนับพันปี จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นที่ อโรคยา พระราม 5 โดยการให้ความรู้เรื่องการเกิดโรค โดยเฉพาะ โรคที่เกิดจากกรรม มีสาเหตุอย่างไร มีวิธีการปรับเปลี่ยน แก้ไขอย่างไร พร้อมกับ ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ฟรี

 

สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่ 090-668-9041

เข้าร่วม fanpage กับอโรคยา พระราม5
ที่ arokayarama5 และเข้าชมเว็ปไซต์ http://www.arokayarama5.com

ทุกคืนวันอังคาร พุธ พฤหัส และวันศุกร์ ติดตามรับชม ไลฟ์สด รายการเฮลท์ตี้คลับ กับบุญญวรรณา ทาง เพจ arokaya rama5 เวลา 20.00น ถึง 20.30 น
ทุกวันพุธและวันศุกร์ ชมรายการโค้ชสุขภาพ กับอาจารย์วิเชียร ทางช่องไบร์ท ทีวี ช่อง psi 20 เวลา10.30 น. ถึง 10.30 น.
รับชมการไลฟ์สดการบรรยายพิเศษ เรื่องการฝึกอธิษฐานจิตพิชิตความสำเร็จ ทางเฟสบุ๊ค

คุณธรรมประจำชีวิตท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ

ครอบครัวอโรคยา มีกติกา 10 ประการ คือ มีศีล 5 พรหมวิหาร 4 เป็นคนดีทุกลมหายใจเข้าและออก รวมเป็น10ข้อ

และสิ่งที่ต้องยึดถือนำไปปฏิบัติ อีก 10ข้อ คือ 1. อ่อนน้อม 2. ถ่อมตน 3.โอบอ้อม 4. อารี 5. มีน้ำใจ 6. กตัญญู 7. รู้คุณ 8. มีหิริ(ความละอายต่อการทำบาป) 9.โอตตัปปะ (คือความเกรงกลัวที่จะทำบาป) 10. มีโสรัจจะ (คือความสงบเสงี่ยม เจียมตน และอดกลั้น กับสิ่งที่มากระทบจิตใจ )

นี่คือคติประจำใจของลูกผู้ชายที่ชื่อ วิเชียร อยู่เกตุ

อาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ

อาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติและเป็น เจ้าของและผู้บริหาร อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม5 เจ้าของหลักทฤษฏี บาลานซ์ ออฟ ไลฟ์ เพื่อช่วยดูแลร่างกายให้ห่างไกลความเจ็บป่วย ในหลักการดังกล่าว ประกอบด้วย หลักการ กระทะ 3ใบ คือ

กระทะใบที่ 1 ต้องลุล้างของเสียในร่างกายออกให้หมด เช่นอุจจาระ ปัสสาวะ ไขมันเลว น้ำเหลืองเสีย เลือดเสียรวมถึงเชื้อโรคที่เลวร้ายทุกชนิด และอื่นๆที่ไม่ดีออกจากร่างกายให้หมดทุกวันไม่ให้ตกค้าง เพราะปฏิกูลเหล่านี้จะเป็นตัวทำลายและทำร้ายร่างกายทั้งภายในและภายนอกเช่นผิวหนังและอื่นๆทุกวัน

กระทะใบที่ 2คือ การฟื้นฟูและซ่อมแซม ร่างกายรวมถึงอวัยวะทั้งหมด เช่นหัวใจ ไต ตับ ปอด ม้าม กระเพาะอาหาร ลำไส้ ถุงน้ำดี สมอง กระดูก เส้นเอ็น เส้นประสาททั้งระบบและอวัยวะอื่นๆอีกทั้งร่างกาย ให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานต่อไป

กระทะใบที่ 3 คือการเอาใจใส่ บำรุงร่างกาย ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ การบำรุงร่างกายควรใช้พืช สมุนไพร และสารสกัดจากธรรมชาติที่ต้องปราศจากเคมี ไม่ยอมให้เคมี และสารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย โดยเด็ดขาด และหันกลับมาใช้ภูมิปัญญาไทยพื้นฐานเช่น การนวด อบ ประคบ แบบภูมิปัญญาไทย ทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนแบบโบราณ ซึ่งพิสูจน์ทราบแล้วว่ามีประโยชน์กับร่างกายจริง และไม่มีสารตกค้าง

สำหรับจิตใจ ใช้หลักบันได 3 ขั้น ดูแลจิตใจ เป็นการสร้างความสมดุลให้สุขภาพจิตใจ รวมถึงการบริหารความคิดให้เป็นระบบ เพราะความเจ็บป่วยทั้งหลายทั้งมวลเริ่มต้นที่ความเจ็บป่วยของจิตใจเสมอ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาจิตก่อน

บันไดขั้นที่ 1 คือ เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไป ซึ่งต้องอาศัยความตั้งมั่นและยินดีที่จะเปลี่ยนเพราะจิตใต้สำนึกมันฝังลึกมานานพอๆกับเราที่มีชีวิตจึงต้องตั้งใจจริง แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงซึ่งต้องอาศัยกุศโลบายทางศาสนามาช่วย เรียกว่าบัญญัติ 20ประการ

บันไดขั้นที่ 2 คือการพัฒนาจิต คิิดเชิงบวก อาจารย์วิเชียร อยู่เกตุมีวิธีการสร้างทางความสำเร็จให้กับชีวิตแบบบูรณาการด้วยการเพิ่มบุญ เสริมบารมี ใช้หนีกรรมให้กับเจ้ากรรมและนายเวรตามหลักศาสนาพุทธ ผสมผสานกับความคิดในเชิงบวกจึงทำให้ชีวิตพบกับความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

บันไดขั้นที่ 3 คือ การพัฒนาจิตโดยอาศัยหลักสูตร เมดิเตชั่น เทรนนิ่ง โปรแกรม หรือสากลเรียกว่า Meditation Training Program(MTP) เป็นการพัฒนาจิต 3ขั้นตอน ประกอบด้วย

1. สมาธิบำบัดขจัดทุกข์

2. สมาธิบำบัดขจัดโรค

3. การฝึกอบรมพัฒนาจิต พิชิตความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการดูแลกายและจิต ตามทฤษฏี บาลานซ์ ออฟ ไลฟ์ ( กระทะ3ใบ บันได3ขั้น) ของท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ ผู้ก่อตั้งอโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5

ท่านที่สนใจจะขอเข้ารับการฝึกอบรมและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผสมผสานการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย ห่างไกลเคมี ดีต่อสุขภาพ และต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ของอโรคยา พระราม 5

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุญบุญญวรรณา บุญประยูร (คุณแอ๊นท์) โทร 0991144690 Line ID: iamarokaya

สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ได้ทุกวันพุธ ถึง วันเสาร์ เวลา 10. 30 น.- 14.30 น. มารับบัตรคิวตั้งแต่ 9.00 – 10:30 น. ด้วยตนเอง

ท่านที่ต้องการจะเข้ารับฟังบรรยาย เรื่องสมาธิบำบัดขจัดทุกข์ สมาธิบำบัดขจัดโรค ฝึกอบรมพัฒนาจิตพิชิตความสำเร็จ ได้ที่เรือน เชตวัน ภายในอโรคยา ทุกคืนวันเสาร์เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

กระทะใบที่ 3 บำรุงร่างกาย

ArokayaProfile_book+links-78

กระทะใบที่ 3 หมายถึงการบำรุงรักษาร่างกายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ ต่างๆ

สารสกัดและสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ตรา อโรคยา ในกลุ่มบำรุงสุขภาพ ประกอบด้วย

ไลซีน่า แคลเซียม 4-in-1

บำรุงกระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท

กระดูกมีความสำคัญต่อความสมดุลของร่างกาย

แคลเซียม  แมกนีเซียม คอลลาเจน และเอนไซม์มีความจำเป็นสำหรับผู้สูงวัย  แคลเซียม 4 IN 1 สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเสริมสร้างกระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ เส้นประสาท ยับยั้งการสลายตัวของกระดูกบริเวณข้อต่อ ช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างเซลล์กระดูกให้สมบูรณ์

แคลเซียม 4 IN 1 มีคุณสมบัติลดอาการหดตัวของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสาเหตุในการปวดตามกล้ามเนื้อ

ช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนแอสโตรเจน ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัย และสตรีที่วัยทอง วัยหมดประจำเดือน

แคลเซียม 4 IN 1 ตรา อโรคยาช่วยป้องกันโรคโลหิตสูง อาการโรคหัวใจกำเริบ

แคลเซียม 4 IN 1 ตรา อโรคยา ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุน วิตามีน ดี ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีส่วนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสู้กับโรคต่างๆได้ดี  วิตามินดีมีผลต่อการดูดซึมกลับของกรดอะมิโนที่ไต ช่วยในการย่อยและเพิ่มการดูดซึมสารอาหารให้เข้าสู่ร่างกายได้ดี

ช่วยสังเคราะห์ Mucopolysaccharide ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นในการสร้าง คอลลาเจน  วิตามินดีจำเป็นในการทำงานของระบบประสาท การเต้นของหัวใจ การแข็งตัวของเลือด เพราะหน้าที่เหล่านี้จะสัมพันธ์กับการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียม ในร่างกาย

 

ArokayaProfile_book+links-82

บำรุงสมองและหัวใจ ด้วย ออร์แกนิค เจีย ออยล์

👍ออร์แกนิค เจีย ออยล์💊

น้ำมันเจีย บริสุทธิ์ 💯% ให้ Omega-3 60% และ Omega-6 20% ให้ ทั้ง DHA , EPA & ALA

❤️บำรุงสมองและหัวใจ💪

สมองและหัวใจเป็นสิ่งจำเป็นและน่าห่วงใย มาก อย่าให้เกิดปัญหากับสุขภาพส่วนนี้เลยเพราะคือการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตมนุษย์

น้ำมันเจีย เป็นแหล่งของ โอเมก้า-3 ALA (Alpha-Lipoic Acid) สูง ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ มีค่า ORAC 8,100 เทียบกับวิตามินอีธรรมชาติ มูลนิธิเกี่ยวกับหัวใจแนะนำให้บริโภคโอเมก้า 3 ALA เป็นประจำทุกวัน เพื่อบำรุง สุขภาพหัวใจ ข้อต่อต่างๆ และช่วยให้ เส้นผมและผิวหนัง มีสุขภาพที่ดี

เจีย ออยล์ สกัดจากพืชธรรมชาติแบบออแกนิค100% น้ำมันเจียสามารถให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เพราะน้ำมันเจีย ไม่มีคอเลสเตอรอล โซเดียม และไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัว

โดยองค์ประกอบของน้ำมันเจียเกือบทั้งหมดเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน poly-unsaturated (PUFAs) และ PUFA Alpha-Lipoic Acid หรือ ALA เป็นชนิดของของกรดไขมันโอเมก้า-3 ที่มีผลต่อสุขภาพทางบวกมากมาย

โอเมก้า-3 เป็นกรดไขมันจำเป็นสำหรับสุขภาพโดยรวม ช่วยบำรุงและทำให้การทำงานของสมอง มีประสิทธิภาพ และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการคิด และพฤติกรรมการทำงาน

การขาดกรดไขมันจำเป็นเหล่านี้ อาจทำให้ความจำไม่ดี มีความเหนื่อยล้า ระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดี ผิว ผม แห้ง คนที่ไม่รับประทานปลา ( เช่น คนที่เป็นมังสวิรัติ หรือ ผู้ที่รับประทานแต่ผัก เพื่อควบคุมน้ำหนัก ) มีความเสี่ยงในการขาดโอเมก้า-3 จึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะเพิ่ม คุณค่าทางอาหาร โดยการรับประทานน้ำมันเจียกับอาหาร

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า กรดไขมันโอเมก้า-3 สามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเชื่อมโยงกับกล้ามเนื้อหัวใจ กรดไขมันโอเมก้า-3 สามารถป้องกันการอุดตันของเลือด และลดการอักเสบในผนังหลอดเลือด

อย่างไรก็ตามน้ำมันเจียอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานยา อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (หรือการใช้ยารักษาอื่น ๆ) เพื่อให้แน่ใจควรปรึกษากับแพทย์ประจำตัว ก่อนที่จะรับประทานน้ำมันเมล็ดเจียกับอาหารประจำวันของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ยาหรือรับการรักษาใดๆ

เนื่องจากคุณสมบัติต้านการอักเสบ น้ำมันเจีย จึงมีความนิยมในหมู่คนที่มีปัญหาสุขภาพของข้อต่อกระดูก กรดไขมันโอเมก้า-3 ที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ และช่วยลดอาการปวดข้อ จึงสามารถช่วยลดอาการปวดและช่วยรักษา ในผู้ป่วยโรคไขข้ออักเสบ

ด้วยสุขภาพร่างกายที่พร้อมรับทุกสถานการณ์
สมองที่มีแจ่มใส และหัวใจที่แข็งแรง กับออร์แกนิค เจีย ออยล์ จากอโรคยา

ArokayaProfile_book+links-81present4present3present2present5present6present7